CONTROLES 6 º de Ed. Primaria

PRIMERA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
Controles de Lengua
Controles de Sociales
Controles de Naturales
Control Inicial Control Inicial   Control Inicial
Tema 1 Tema 1   Tema 1
Tema 2 Tema 2   Tema 2
Tema 3 Tema 3    
Tema 4 Tema 4
SEGUNDA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
Controles de Lengua
Controles de Sociales
Controles de Naturales
Tema 5 Tema 5   Tema 3 1ª parte
Tema 6 Tema 6   Tema 3 2ª parte
Tema 7 Tema 7   Tema 4
Tema 8 Tema 8    
TERCERA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
Controles de Lengua
Controles de Sociales
Controles de Naturales
Tema 9 Tema 9   Tema 5
Tema 10 Tema 10   Tema 6
Tema 11 y 12 Tema 11 y 12    
       

CONTROLES 3º de Ed. Primaria

PRIMERA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
   
Contro Inicial      
Tema 1      
Tema 2      
Tema 3      
Tema 4      
SEGUNDA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
   
Controles de Naturales
Tema 5      
Tema 6      
Tema 7      
Tema 8      
TERCERA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
   
Controles de Naturales
Tema 9      
Tema 10      
Tema 11 y 12      

CONTROLES 4 º de Ed. Primaria

PRIMERA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
   
Control Inicial      
Tema 1      
Tema 2      
Tema 3      
Tema 4      
SEGUNDA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
   
Controles de Naturales
Tema 5      
Tema 6      
Tema 7      
Tema 8      
TERCERA EVALUACIÓN
Controles de Matemáticas
   
Controles de Naturales
Tema 9      
Tema 10      
Tema 11 y 12